Start Blog Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku – co musisz wiedzieć?

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku – co musisz wiedzieć?

Nierzadko po bliskich dziedziczy się mieszkanie. Nie każdy spadkobierca chce jednak zatrzymać nieruchomość. Po zmianie przepisów dotyczących podatku w 2019 roku może spieniężenie nieruchomości może być opłacalne. O czym należy pamiętać, planując sprzedaż mieszkania ze spadku?

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku?

Prawo do sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku po rodzicach, małżonku lub innych osobach, przysługuje od momentu jego nabycia.Chcąc uregulować sytuację prawną danej nieruchomości, należy udać się do notariusza, który może potwierdzić, że dana osoba odziedziczyła określoną nieruchomość. Jeśli spadkobierców jest więcej, należy pamiętać o tym, że na tego rodzaju wizytę powinni przyjść wszyscy, którzy mają prawo do nieruchomości.

Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości to podstawa do sprzedaży odziedziczonego mieszkania. Zwykle otrzymuje się go w bardzo krótkim czasie, jednak trzeba pamiętać o tym, że aby było to możliwe, wszyscy spadkobiercy muszą być zgodni co do podziału majątku po bliskim. W innym przypadku prawdopodobnie konieczne okaże się przeprowadzenie postępowania sądowego, które pomoże ustalić, komu i jakie udziały przysługują.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku dotyczącego wpisu do księgi wieczystej, jeśli dane mieszkanie taką posiada. W zależności od tego, kto dziedziczy spadek, dana osoba może być również obciążona koniecznością zapłacenia podatku. Warto jednak podkreślić, że najbliżsi zmarłego, czyli m.in. dzieci, rodzeństwo czy małżonkowie, a od 2020 roku, po zmianach w ustawy o podatku od spadków i darowizn, także rodzice adopcyjni, są zwolnieni z dodatkowych opłat. Jednak, aby mogło tak być, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do Urzędu Skarbowego.

 

Wycena nieruchomości – kto powinien ją wykonać?

W celu uregulowania spraw dotyczących podatku od spadku, a także podatku związanego ze sprzedażą mieszkania konieczne jest również przygotowanie opisu nieruchomości dla Urzędu Skarbowego. Wycena mieszkania powinna zostać przeprowadzona rzetelnie, ponieważ w innym przypadku można obciążyć się wysokimi opłatami podatkowymi lub znacznie je zaniżyć, przez co prawdopodobnie zostanie się wezwanym do podwyższenia ceny rynkowej.

Chcąc mieć pewność, że wycena zostanie przeprowadzona prawidłowo, warto zlecić ją doświadczonemu rzeczoznawcy. Pomóc w stworzeniu tego rodzaju dokumentu mogą zatrudnieni w biurze nieruchomości Immo House specjaliści. Dzięki temu zyskasz pewność, że wszystkie czynniki wpływające na cenę danej nieruchomości zostaną wzięte pod uwagę i odpowiednio ocenione.

 

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku – jakie dokumenty będą potrzebne?

Planując sprzedaż mieszkania ze spadku, trzeba również przygotować odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim, istotne będzie przedstawienie kupującemu postanowienia o nabyciu spadku oraz potwierdzenia, że został za niego zapłacony podatek, jeśli był on wymagany. Oprócz tego należy przygotować:

 • zaświadczenie, które będzie potwierdzać brak zaległości finansowych w stosunku do danej wspólnoty lub spółdzielni,
 • zaświadczenie o tym, że mieszkańcy danej nieruchomości zostali wymeldowani,
 • odpis z księgi wieczystej, jeżeli lokal ma taki dokument.

Jeśli sprzedaż dotyczy nieruchomości przynależącej do określonej spółdzielni mieszkaniowej, trzeba mieć też dokument potwierdzający, że sprzedający ma spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania i że jest on członkiem tej spółdzielni.

 

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku a podatek

Wcześniej, sprzedaż mieszkania w ciągu 5 lat od końca roku, w którym spadkobierca otrzymał mieszkanie, była związana z zapłatą 19% podatku. Spieniężenie mieszkania otrzymanego w spadku w 2021 roku nie musi oznaczać konieczności opłacenia tej kwoty. Sytuacja zmieniła się 1 stycznia 2019 roku, gdy weszły w życie zmiany w prawie podatkowym. Okres oczekiwania 5 lat pozostał, jednak obecnie nie są one liczone od roku przejścia na daną osobę spadku, a od roku, w którym spadkodawca nabył daną nieruchomość. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że niezależnie, czy zakup został dokonany w styczniu, czerwcu czy grudniu, czas ten należy liczyć od końca danego roku kalendarzowego.

W związku z obowiązującymi przepisami, jeśli odziedziczy się mieszkanie, które zostało nabyte, np. w 2015 roku, można je sprzedać od razu bez konieczności opłacenia wysokiego podatku. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy odziedziczona nieruchomość została nabyta krótko przed śmiercią bliskiej osoby? W takim przypadku, chcąc uniknąć opłacania podatku, można odczekać okres 5 lat lub zdecydować się na przeznaczenie uzyskanej kwoty ze sprzedaży mieszkania ze spadku na własne cele mieszkaniowe, co również pozwoli uniknąć płacenia podatku.

Warto także zaznaczyć, że zgodnie z najnowszymi przepisami, na wydanie otrzymanej kwoty sprzedawca ma już nie 2, a 3 lata. W związku z tym, jeśli spienięży się nieruchomość ze spadku w 2021 roku, na przeznaczenie otrzymanej kwoty na cele mieszkaniowe ma się czas do końca 2024 roku. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania ze spadku można przeznaczyć m.in. na zakup lokalu, ziemi, przeprowadzenie remontu, czy też spłatę pożyczki, która była wzięta na realizację zadań związanych z zamieszkiwaną nieruchomością.

Jak korzystnie sprzedać mieszkanie ze spadku?

Chcąc sprzedać mieszkanie ze spadku, należy zadbać o to, aby prezentowało się ono korzystnie. Dzięki temu można znacznie szybciej znaleźć jego nowych nabywców. Warto zainwestować w odświeżenie nieruchomości i ewentualne wykonanie niezbędnych napraw. Konieczne jest także właściwe określenie ceny nieruchomości oraz przygotowanie atrakcyjnego ogłoszenia, w którym znajdzie się zarówno opis, jak i wysokiej jakości zdjęcia mieszkania.

Pomóc w sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku może specjalista zatrudniony w biurze nieruchomości. Nie tylko wyceni on daną nieruchomość i zajmie się stworzeniem atrakcyjnego ogłoszenia dotyczącego jej sprzedaży, lecz także będzie aktywnie szukać potencjalnych nabywców. Dzięki pomocy fachowców szybko oraz korzystnie możesz sprzedać mieszkanie ze spadku, bez konieczności odbierania licznych telefonów czy wielokrotnego pokazywania nieruchomości.

FAQ:

 1. Ile czasu trzeba czekać, aby móc sprzedać mieszkanie ze spadku bez konieczności opłacania podatku?

  Z zapłaty podatku zwolnione są osoby, chcące sprzedać mieszkanie zakupione przez spadkodawcę co najmniej 5 lat wcześniej, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta.

 2. Czy można sprzedać mieszkanie wcześniej niż po 5 latach od jego zakupu przez spadkodawcę?

  Mieszkanie można sprzedać wcześniej, jednak trzeba pamiętać o tym, że w takiej sytuacji zostanie się obciążonym podatkiem. Wyjątkiem są sytuacje, w których uzyskane pieniądze mają być przeznaczone na cele mieszkaniowe.

 3. Kto powinien dokonać wyceny nieruchomości odziedziczonej w spadku?

  Wycenę nieruchomości można wykonać samemu, jednak warto to zlecić doświadczonemu specjaliście, dzięki czemu uniknie się konieczności wprowadzania do dokumentu poprawek.

Skontaktuj się z naszym zespołem

ul. Wyspiańskiego 14/3
60-750 Poznań
Godziny otwarcia:

pn – pt  10:00 – 17:00

Wyślij wiadomość
Immohouse.pl 2021
Realizacja NiceIT