Start Wyceń nieruchomość

Wyceń nieruchomość

Sprzedając mieszkanie, dom lub lokal użytkowy należy zadbać o odpowiednią wycenę nieruchomości. W innym przypadku podczas transakcji można stracić wiele pieniędzy. Nasi specjaliści pomagają w ocenie faktycznej wartości danego lokum, troszcząc się o finanse Klientów. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy!

Stwórz z nami swoją ofertę sprzedaży

Standard
Premium
Wyślij

Na czym polega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to pojęcie, które pojawia się w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym dokumentem odnosi się ono do procesu polegającego na ustaleniu wartości:

 • rynkowej, która jest szacunkową kwotą możliwą do uzyskania, gdyby nieruchomość była sprzedawana w dniu wyceny;
 • odtworzeniowej — oznaczającej koszty, jakie trzeba zapłacić, aby dana nieruchomość wróciła do stanu sprzed szkody;
 • katastralnej stanowiącej wartość lokum, ustalaną w celu określenia wysokości podstawy opodatkowania nieruchomości, określanej również mianem podatku katastralnego.

Określenie wartości rynkowej danej nieruchomości to nieodłączna część sprzedaży mieszkań, domów oraz lokali użytkowych. Proces ten nierzadko jest realizowany z wykorzystaniem jednej z następujących metod:

 • podejścia porównawczego — w tym przypadku wartość danej nieruchomości określa się w odniesieniu do cen innych, podobnych lokali. Warto jednak pamiętać, że tutaj na ostateczną wycenę wpływ mają takie czynniki jak plusy oraz minusy określonego lokum w porównaniu z innymi, a także różnice w cenach, jakie mogą wynikać z upływu czasu;
 • podejścia dochodowego, a więc na podstawie tego, ile dana osoba chciałaby zyskać podczas sprzedaży danej nieruchomości. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że taka ocena często nie jest miarodajna, ponieważ zamiast na faktycznej wartości nieruchomości, wiele osób skupia się na swoich potrzebach;
 • podejścia kosztowego, które zakłada, że na wartość nieruchomości składa się koszt jej odtworzenia pomniejszony o to, co zostało zużyte podczas korzystania z danego lokum. W tym przypadku wiele osób źle ocenia koszty, jakie zostały włożone w dane mieszkanie czy dom, nie biorąc przy tym pod uwagę zmieniających się cen nie tylko na rynku nieruchomości, lecz także np. kosztów robocizny;
 • podejścia mieszanego, czerpiącego z każdej z wymienionych wyżej metod.

Prawidłowa wycena nieruchomości jest niezwykle ważna zarówno dla osoby, która chce ją sprzedać, nie tracąc przy tym pieniędzy, jak i dla potencjalnego kupca, pragnącego nabyć dane lokum za cenę adekwatną do jego stanu, lokalizacji oraz innych czynników, wpływających na komfort mieszkańców. Wycena nieruchomości zawarta jest zawsze w tzw. operacie szacunkowym, którego zakres oraz forma określona została w przepisach.

Czym wycena nieruchomości różni się od jej ceny sprzedaży?

Warto podkreślić, że wartość nieruchomości określona podczas wyceny nie stanowi kwoty, którą sprzedający zawsze żąda od nabywcy, ani tego, ile dana osoba jest w stanie zapłacić za określony lokal. Ostateczne cena domu czy mieszkania zawsze może być niższa lub wyższa niż wartość nieruchomości określona przez specjalistę podczas wyceny lokalu. Wpływ na to, ile ostatecznie trzeba zapłacić za dane lokum, mogą mieć również kwestie sentymentalne, drogie meble pozostawione w mieszkaniu czy też przeprowadzony niedawno remont. Różnice między ceną nieruchomości a tym, jaka jest jej faktyczna wartość, w niektórych przypadkach wynoszą nawet kilkadziesiąt procent. Zawyżona cena nierzadko utrudnia sprzedanie danego lokum, natomiast za niska sprawia, że sprzedający traci znaczną sumę pieniędzy.

Co wpływa na wartość nieruchomości?

Podczas wyceny nieruchomości specjalista zwraca uwagę na kilka kwestii, dotyczących danego lokum. Wśród nich są:

 • lokalizacja — jest to jeden z najważniejszych czynników podczas wycen domów, mieszkań, a także lokali usługowych czy też handlowych. Wartość danego lokum wzrośnie, jeśli będzie ono położone w zadbanej, bezpiecznej okolicy. Istotne w tym przypadku jest też ukształtowanie terenu w miejscu, w którym znajduje się określony dom,
 • bliskość lokali handlowo-usługowych, przedszkoli, szkół, placów zabaw oraz innych miejsc, przy których część osób może chcieć zamieszkać,
 • skomunikowanie z centrum, jeśli dom lub mieszkanie znajduje się w większym mieście,
 • odległość od terenów zielonych,
 • wielkość działki, jeśli dokonywana jest wycena domu wolnostojącego,
 • to, ile lat ma budynek, w którym znajduje się określone mieszkanie lub data budowy domu,
 • stan techniczny mieszkania/domu/lokalu użytkowego,
 • ewentualne umeblowanie określonej nieruchomości,
 • data ostatnio przeprowadzanego remontu,
 • uregulowanie kwestii prawnych dotyczących określonej nieruchomości — brak ustalonej własności, czy też obciążenia finansowe dotyczące określonego lokum mogą obniżyć jego wartość.

Warto zaznaczyć, że na wartość mieszkania wpływ ma również liczba ofert z danej okolicy, a także to, jak wiele osób szuka w danym momencie swojego lokum, którego kryteria może spełniać wyceniana nieruchomość. Na to, jakie czynniki są najważniejsze, wpływ ma również to, czy określana jest wartość mieszkania, domu czy lokalu, w którym ma powstać restauracja, sklep lub inne miejsce handlowo-usługowe. Dla przykładu, w przypadku nieruchomości mieszkalnej istotne będzie to, aby nie znajdowała się ona blisko ruchliwej okolicy ze względu na hałas, z kolei podczas wyceny restauracji — większą wartość będzie mieć lokal w centrum miasta.

Prawidłowa wycena mieszkania — dlaczego jest ważna?

Rzetelnie zrobiona wycena domu, mieszkania lub lokalu użytkowego to podstawa podczas sprzedaży tego rodzaju nieruchomości. Dzięki niej znacznie łatwiej ustalić cenę danego lokum tak, aby była ona atrakcyjna dla kupującego, a przy tym, pozostała korzystna dla osoby sprzedającej. Tak jak zostało wspomniane — samodzielne ustalenie ceny nierzadko skutkuje jej zawyżeniem, przez co dana nieruchomość przez dłuższy czas nie znajduje najemcy, a jej wartość wraz z upływem kolejnych miesięcy maleje. Z kolei, jeśli wartość danej nieruchomości zostanie zaniżona, osoba, która ją sprzedaje, będzie stratna. Takie sytuacje nie mają miejsca, jeśli zadanie to zostanie powierzone specjaliście. Dzięki temu zyskuje się pewność, że wycena lokalu zostanie przeprowadzona w prawidłowy sposób, z uwzględnieniem trendów panujących na rynku nieruchomości.

Kiedy może być potrzebna wycena domu lub mieszkania?

Wycena mieszkania czy domu kojarzy się przede wszystkim z sytuacjami, gdy właściciel danej nieruchomości planuje ją sprzedać. Konieczność określenia wartości danego lokum nierzadko ma jednak inną przyczynę. Wśród nich można wskazać:

 • kupno określonej nieruchomości,
 • ustalenie spadku,
 • określenie czynszu za wynajem danego mieszkania, domu, lokalu użytkowego,
 • ustalanie wysokości podatku od nieruchomości,
 • starania o kredyt hipoteczny (bank w takim przypadku musi wiedzieć, ile warte jest mieszkanie mające stanowić zabezpieczenie określonego zobowiązania finansowego),
 •  określenie wysokości odpłatności w użytkowaniu wieczystym.

Przesłanek może być znacznie więcej. Są również osoby, które po prostu chcą mieć świadomość, ile warte jest ich mieszkanie. Niezależnie jednak od powodu, spotkanie ze specjalistą, pozwoli poznać cenę danego lokum, a tym samym zrealizować określone plany bez strat finansowych. Warto przy tym pamiętać, że cel, w jakim wykonywana jest wycena lokalu, również wpływa na to, jak dany specjalista będzie oceniać daną nieruchomość oraz na co szczególnie zwróci on uwagę.

Wycena domu — jakie dokumenty są potrzebne?

Specjalista przeprowadzający wycenę nieruchomości potrzebuje również odpowiednich dokumentów, które mogą mu powiedzieć nieco więcej o danym mieszkaniu, domu czy też lokalu użytkowym. Wśród nich są:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z dołączoną mapką sytuacyjną,
 • mapa ewidencyjna,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Należy przy tym zaznaczyć, że inne dokumenty są potrzebne w zależności od tego, jakiego typu lokalu ma dotyczyć wycena. Dlaczego istotne jest szybkie zebranie wszystkich potrzebnych pism? Pozwala to specjaliście w krótszym czasie lepiej poznać dane lokum i umożliwia dokonanie rzetelnej wyceny nieruchomości.

Kto zajmuje się wyceną nieruchomości?

Zgodnie z obowiązującym prawem wycena nieruchomości powinna zostać powierzona rzeczoznawcy majątkowemu. Osobom, które prowadzą nielegalną działalność w tym zakresie, grozi bowiem nawet kilkadziesiąt tysięcy kary grzywny. Poszukując odpowiedniej osoby, warto zwrócić uwagę, czy figuruje ona w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, co da pewność, że jest to specjalista z odpowiednimi kwalifikacjami. Warto także zwrócić uwagę na to, jakie doświadczenie ma wybrany specjalista — osoby, które od wielu lat skutecznie wyceniają mieszkania, będą umieć trafnie określić wartość Twojego lokum. Niekiedy w jej określeniu pomaga również pośrednik nieruchomości, który na podstawie swojego doświadczenia jest w stanie powiedzieć, ile warte jest dane lokum. W tym wypadku należy pamiętać jednak, że nie może być to potraktowane jako profesjonalna wycena nieruchomości. W naszym biurze oceną wartości sprzedawanych nieruchomości może zająć się wykwalifikowany rzeczoznawca tak, aby Klient mógł mieć pewność, że nie straci pieniędzy na obrocie określoną nieruchomością.

Jak przebiega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę jest elementem stworzenia oferty sprzedaży w Immo House w ofercie premium. Chcąc, aby profesjonalista ocenił wartość danego lokalu, najpierw należy umówić się na konsultację. Rzeczoznawca musi poznać cel stworzenia operatu szacunkowego — w tym przypadku będzie to prawdopodobnie sprzedaż mieszkania, domu lub innego lokalu. Pierwszy kontakt specjalisty z określoną nieruchomością zazwyczaj odbywa się poprzez przyniesione dokumenty. Po poznaniu sytuacji prawnej danego lokum specjalista odwiedza je, w celu oceny jego stanu technicznego i aby lepiej przyjrzeć się okolicy. Kolejnym krokiem jest porównanie nieruchomości do innych, podobnych lokali, które zostały wycenione wcześniej. Choć może wydawać się to proste, warto pamiętać, że podczas każdego z tych kroków rzeczoznawca czerpie zarówno ze swojego doświadczenia, jak i wiedzy na temat rynku nieruchomościami. Co więcej, aby móc wszystko właściwie ocenić, potrzebna jest mu również znajomość prawa. Cały ten proces zazwyczaj zajmuje od kilku do kilkunastu dni.

Wycena lokalu mieszkalnego lub użytkowego — czy można zrobić to samemu?

Choć można samemu ocenić wartość danej nieruchomości, nie należy to do polecanych rozwiązań. Ponadto tego rodzaju wycena nie jest profesjonalna, a więc nie zostanie uznana m.in. przez banki. Część osób decyduje się na tę opcję przez chęć oszczędności podczas tworzenia ogłoszenia o sprzedaży mieszkania czy domu. Warto jednak pamiętać, że, tak jak zostało wspomniane, chcąc szybko i korzystnie sprzedać własne lokum, trzeba szczególnie skupić się na jego cenie, która nie może być ani za wysoka, ani za niska. Osoby związane z danym miejscem — prawdopodobnie zawyżą cenę. Co więcej, przez nieświadomość nietrudno również obniżyć wartość określonej nieruchomości. Samodzielna wycena domu czy mieszkania, nie zastąpi pracy specjalisty. Warto o tym pamiętać, planując wystawienie swojego domu, mieszkania lub innego lokalu na sprzedaż. W części przypadków dobrym rozwiązaniem okazuje się też skorzystanie z darmowej wyceny online, którą również mamy w swojej ofercie.

Wyceń nieruchomość ze specjalistami z biura nieruchomości Immo House

Co zrobić, aby móc zarobić na sprzedaży mieszkania? Jak nie przepłacić, kupując swój wymarzony dom? Wyceń nieruchomość ze specjalistami Immo House! Zatrudniamy wyłącznie osoby zaangażowane w swoją pracę, traktujące każdego Klienta indywidualnie. Dzięki temu mamy pewność, że skutecznie pośredniczymy między osobami chcącymi sprzedać określone nieruchomości, a ich kupcami, dbając jednocześnie o interesy obu stron. Jeśli zależy Ci na rzetelnej wycenie nieruchomości — postaw na pomoc fachowców i umów się na konsultację z naszymi specjalistami. Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z naszym zespołem

ul. Wyspiańskiego 14/3
60-750 Poznań
Godziny otwarcia:

pn – pt  10:00 – 17:00

Wyślij wiadomość
Immohouse.pl 2021
Realizacja NiceIT