Start Blog Jakie dokumenty trzeba przygotować do sprzedaży nieruchomości?

Jakie dokumenty trzeba przygotować do sprzedaży nieruchomości?

W poniższym artykule przygotowaliśmy informacje o tym w jaki sposób przygotować formalności niezbędne do sprzedaży mieszkania, działki lub domu.

Pamiętaj, że przy tak ważnej transakcji jak sprzedaż nieruchomości warto skonsultować się ze specjalistami.
Zespół Immo House pozostaje do Twojej dyspozycji. 

Dokumenty niezbędne przy sprzedaży mieszkania:

 1. Podstawa nabycia – w zależności od okoliczności może to być:
  1. akt notarialny: umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, akt poświadczenia dziedziczenia
  2. przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  3. umowa przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

   Podstawowym dokumentem niezbędnym podczas sprzedaży nieruchomości jest akt notarialny. To właśnie on potwierdza Twój tytuł prawny do danej nieruchomości i jest podstawą do przeprowadzenia transakcji. W przypadku gdy posiadasz stosowną umowę przeniesienia własności lub postanowienie sądu, będzie to równoważne z aktem notarialnym.

 2. Numer księgi wieczystej
  Kolejnym kluczowym dokumentem jest księga wieczysta nieruchomości, która zawiera informacje na temat prawa własności, ewentualnych ograniczeń bądź roszczeń. To właśnie w księdze wieczystej dokonywane są wpisy potwierdzające przeniesienie własności na rzecz nabywcy. Jeśli nie dysponujesz księgą wieczystą, warto wyrobić odpis lub zaświadczenie z sądu rejonowego.
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu
  Dokument ten potwierdza brak zaległości z tytułu eksploatacji lokalu. Jest to koniecznie dla zapewnienia finansowego bezpieczeństwa transakcji dla nowego właściciela nieruchomości.
 4. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych
  W dniu sprzedaży lokalu mieszkalnego nie powinno być żadnych osób w nim zameldowanych. Na dowód tego niezbędne jest okazanie stosownego zaświadczenia.
 5. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
  Przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niezbędne jest wydanie zaświadczenia, potwierdzającego, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jest to krytycznie istotne zwłaszcza w przypadku lokali, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta.
 6. Jeżeli mieszkanie jest obciążone hipoteką zabezpieczającą kredyt, to potrzebne jest zaświadczenie z banku
  W takim przypadku koniecznie trzeba zaopatrzyć się w dokumenty świadczące o zabezpieczeniu kredytu, ponieważ bez nich nie będzie możliwa spłata kredytu, a więc ostatecznie - wykreślenie hipoteki.
 7. Jeżeli w dziale III i/lub IV wpisane są inne obciążenia lub hipoteki, to potrzebne są zgody organu lub osoby, ujawnionej w KW, na ich wykreślenie
  W powyższym przypadku trzeba skontaktować się z osobą fizyczną lub prawną, bądź organem który jest wpisany do księgi wieczystej. Przed sprzedażą obciążonej nieruchomości należy przeanalizować jej stan prawny i zgromadzić dokumenty niezbędne do wykreślenia tych obciążeń.

 8. Jeżeli mieszkanie zostało nabyte w drodze spadku lub darowizny, to potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  Jeżeli nieruchomość otrzymałeś w spadku lub w darowiźnie to przy jej sprzedaży niezbędne jest okazanie zaświadczenia potwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn w całości lub zastosowania zwolnienia z tego podatku.

 9. Nowość – od 28.04 do sprzedaży lokalu potrzebne będzie świadectwo charakterystyki energetycznej.
  Świadectwo energetyczne ma za zadanie przedstawić informacje na temat cech charakterystycznych nieruchomości wpływającej na wysokość zużycia energii w budynku. W przypadku sprzedaży domów lub mieszkań, takie świadectwo wkrótce będzie niezbędne.

Jakie dokumenty trzeba przygotować do sprzedaży działki lub domu?

Wszystkie pozostałe oprócz punktu 3, 4 i 5 oraz:

 1. Wypis z rejestru gruntów
  Wypis z rejestru gruntów zawiera informacje o położeniu, powierzchni i funkcji danej nieruchomości gruntowej. Jest dokumentem wymaganym przy umowie sprzedaży działki zabudowanej lub niezabudowanej.
 2. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Jeśli sprzedajesz działkę inwestycyjną lub rolną, warto zgromadzić plan zagospodarowania przestrzennego. Informuje on o przeznaczeniu danego terenu oraz możliwościach jego wykorzystania.
 3. Zaświadczenie o lasach
  Zaświadczenie dotyczące objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu, zwane popularnie zaświadczeniem o lasach, jest potrzebne przy sprzedaży nieruchomości gruntowej. Zawiera ono informacje, czy nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest przewidziana do zalesienia.
 4. Zaświadczenie o rewitalizacji
  Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji zawiera informacje, czy dana nieruchomość jest przedmiotem prawa pierwokupu na rzecz samorządu terytorialnego.

Należy przy tym pamiętać, że powyższa lista ma charakter orientacyjny.
Nawet w budynkach wzniesionych na podstawie bardzo zbliżonych projektów i o powtarzalnych układach (np. na osiedlu bloków z tzw. wielkiej płyty) nie ma dwóch identycznych nieruchomości. Stan prawny każdej nieruchomości musi być dokładnie przeanalizowany i na tej podstawie dopiero można stworzyć ostateczną listę dokumentów.

Sprzedaż nieruchomości wymaga zgromadzenia różnych dokumentów, które będą potrzebne na kolejnych etapach.

Dobra organizacja i zdolność do przedstawienia potrzebnych informacji potencjalnym nabywcom zwiększa szanse na pomyślną realizację transakcji.
Warto więc odpowiednio wcześnie zacząć zbierać niezbędne dokumenty oraz zadbać o ich przejrzystość.

Jeżeli chcesz skorzystać z porad ekspertów, to pod tym linkiem znajdziesz informacje o naszym zespole.

Skontaktuj się z naszym zespołem

ul. Wyspiańskiego 14/3
60-750 Poznań
Godziny otwarcia:

pn – pt  10:00 – 17:00

Wyślij wiadomość
Immohouse.pl 2021
Realizacja NiceIT