Start Blog Wpis do księgi wieczystej — ile kosztuje?

Wpis do księgi wieczystej — ile kosztuje?

Księga wieczysta to dokument, który może być przydatny w wielu sytuacjach, w tym w momencie kupna i sprzedaży nieruchomości lub jej części. Są w nim bowiem informacje dotyczące stanu prawnego danego obiektu. Za założenie oraz prowadzenie tego rodzaju rejestru odpowiada Wydział Ksiąg Wieczystych sądu rejonowego odpowiadającego lokalizacji nieruchomości. Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Dokładne opłaty za dokonanie wpisu do księgi wieczystej reguluje prawo. Nie są one jednak identyczne w każdej sytuacji i zależą głównie od tego, jakiej czynności chce się dokonać. Ile kosztuje założenie księgi wieczystej? W tym przypadku koszt wynosi 100 złotych. Nie ulega on zmianie w zależności od tego, ile trzeba zapłacić za pozostałe wpisy.

Dodatkową opłatą może być jedynie uregulowanie płatności, jeśli postawimy na pomoc specjalisty. W związku z tym, zastanawiając się, ile kosztuje założenie księgi wieczystej u notariusza, należy pamiętać o doliczeniu do kosztów ceny za usługę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze opłaty związane ze złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Dział I-O księgi wieczystej — oznaczenie nieruchomości

W dziale I-O księgi wieczystej można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości, jej położenia czy zajmowanego przez nią obszaru.

Koszty wpisu do księgi wieczystej w wysokości 100 złotych muszą ponieść osoby, które proszą o wpis dotyczący:

 • ujawnienia podziału geodezyjnego danej działki, który wynika z rejestru gruntów, a także wyrysu z mapy sytuacyjnej albo ewidencyjnej;
 • zmiany ulicy lub numeru domu, którego dotyczy księga wieczysta;
 • innego sposobu wykorzystania danej nieruchomości;
 • połączenia kilku obiektów w jednej księdze wieczystej niezależnie od liczby łączonych obiektów;
 • odłączenia nieruchomości lub jej części.

Dział II księgi wieczystej — własność

W dziale II można znaleźć informacje dotyczące właściciela, a także współwłaścicieli czy wieczystego użytkownika określonej nieruchomości. Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej dotyczący własności? W tym przypadku opłata podstawowa wynosi 200 złotych pod warunkiem, że przepisy nie wskazują innej kwoty. Inaczej będzie, jeśli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie. W takim przypadku koszt wynosi część opłaty stałej. Oblicza się go na podstawie wysokości udziału danej osoby, jednak trzeba pamiętać, że nie może być niższy niż 100 złotych.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych zapłacimy również, jeśli chcemy zmienić nazwisko lub inne dane osobowe osób wymienionych w dokumencie. Natomiast opłata 150 złotych dotyczy osób, które składają wniosek dotyczący prawa własności albo użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego na podstawie ugody sądowej po ustaniu wspólności majątkowej. Ta sama opłata dotyczy również wpisu spadku po osobie zmarłej oraz własności nieruchomości rolnej, której powierzchnia nie przekracza 5 ha.

W części przypadków obowiązkowa opłata może wynosić 200 złotych. Dzieje się tak w momencie, gdy wniosek dotyczy prawa własności lokalu, który został nabyty w licytacji komorniczej. Taką samą kwotę zapłacimy również w przypadku ujawnienia wyroku rozwodowego albo rozdzielczości majątkowej w księdze wieczystej.

Dział III księgi wieczystej — prawa, roszczenia i ograniczenia

W dziale III opisywanego dokumentu znajdują się informacje dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego z wyłączeniem kwestii dotyczących hipoteki. Opłatę 50 złotych muszą zapłacić osoby składające wniosek dotyczący wykreślenia wpisu o ostrzeżeniu oraz wzmianki dotyczącej wszczętej egzekucji na podstawie postanowienia o jej umorzeniu. O uregulowanie opłaty sądowej w wysokości 75 złotych będą poproszone osoby, które składają wniosek dotyczący wykreślenia praw osobistych takich jak: prawa dzierżawy, najmu lub dożywocia.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej zawierający wzmiankę o wszczętej egzekucji lub ostrzeżenie? W takim przypadku konieczne jest wniesienie opłaty w wysokości 100 złotych. Taką samą kwotę muszą wpłacić osoby, którym zależy na wykreśleniu z dokumentu służebności gruntowej albo osobistej lub prawa użytkowania. Z kolei w sytuacji odwrotnej, wpis dotyczący służebności gruntowej lub osobistej, a także prawa użytkowania kosztuje 200 złotych.

Warto pamiętać, że gdy chcemy wykreślić roszczenia o opłatę przekształceniową z księgi wieczystej, musimy również zapłacić 250 złotych.

Dział IV księgi wieczystej — hipoteka

Jaki jeszcze można złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej? Opłata 200 złotych dotyczy także wpisu hipoteki do dokumentów. Dokonuje się go na podstawie postanowienia sądowego, zaświadczenia banku, tytułu wykonawczego oraz oświadczenia właściciela nieruchomości dotyczącego ustanowienia hipoteki. Natomiast 150 złotych muszą zapłacić osoby, które chcą zmienić treść hipoteki albo starają się o wpis roszczenia dotyczącego przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne.

Opłatę w wysokości 100 złotych powinny zapłacić osoby, które składają wniosek o:

 • wykreślenie jednej hipoteki albo hipoteki łączonej,
 • zmianę wierzyciela hipoteki,
 • zmianę pierwszeństwa danej hipoteki,
 • przeniesienie określonej hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej u notariusza? Jeśli podczas załatwiania formalności chce się skorzystać z pomocy specjalisty, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami za usługę.

Ile kosztuje odpis z księgi wieczystej?

Wiedząc, ile kosztuje wpis domu do księgi wieczystej czy poszczególnych danych dotyczących nieruchomość, warto również zastanowić się nad kosztami odpisu, który w wielu sytuacjach może być przydatny. Jeśli zależy nam na dokumencie przedstawiającym ostatni stan wpisów w księdze wieczystej, powinniśmy wybrać odpis zwykły, który kosztuje 30 złotych. Z kolei za dokument określany mianem zupełnego trzeba zapłacić 60 złotych. Ten jednak dodatkowo zawiera informację o wykreślonych wpisach i złożonych wnioskach.

Jak dokonać wpłaty za wpis do księgi wieczystej?

Co zrobić po przygotowaniu wniosku o wpis w księdze wieczystej? Własności, roszczeń czy praw — niezależnie od tego, czego ma dotyczyć, opłaty można dokonać za pomocą przelewu na wskazany przez sąd rachunek bankowy albo poprzez platformę e-Płatności, która pozwala na zrealizowanie opłaty przez BLIK czy też kartę kredytową. Osoby stawiając na tradycyjne rozwiązania, mogą również udać się do kasy sądu i tam zapłacić za określony wpis gotówką.

FAQ:

 • Kiedy szczególnie potrzebne są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste są potrzebne m.in. w momencie kupna lub sprzedaży nieruchomości.

 • Ile pieniędzy pobiera się za dokonanie wpisu własności dotyczącej nieruchomości?

Za wpis odnoszący się do własności nieruchomości należy zapłacić 200 złotych.

 • W jaki sposób uregulować płatności za wpisy do księgi wieczystej?

Aby uregulować płatności za wpisy do księgi wieczystej, można wykonać przelew na podany przez sąd rachunek bankowy, wykorzystać do tego platformę e-Płatności lub wpłacić gotówkę w kasie sądu.

 

 

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszym biurze nieruchomości w Poznaniu.

Skontaktuj się z naszym zespołem

ul. Wyspiańskiego 14/3
60-750 Poznań
Godziny otwarcia:

pn – pt  10:00 – 17:00

Wyślij wiadomość
Immohouse.pl 2021
Realizacja NiceIT