Start Blog Co oznaczają symbole Bp i R w ewidencji?

Co oznaczają symbole Bp i R w ewidencji?

W ewidencji gruntów oraz budynków można spotkać się z oznaczeniami, których zrozumienie jest szczególnie istotne dla osób chcących zainwestować w daną ziemię. Tereny zabudowy mieszkaniowej są bowiem nazwane inaczej niż te pod zabudowę usługową czy grunty orne. Co oznaczają symbole Bp i R w ewidencji gruntów? Z jakimi jeszcze symbolami można się spotkać?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencja gruntów — czym są?

Zanim przejdzie się do omawiania symboli, jakie można spotkać w ewidencji gruntów i budynków, warto wytłumaczyć, czym w ogóle jest ten dokument. Określa się go jako publiczny rejestr danych liczbowych oraz opisowych, które dotyczą gruntów, a także budynków oraz lokali. Można w nim również znaleźć informacje na temat położenia, powierzchni, granic oraz przeznaczenia danych gruntów. Co więcej, w ewidencji znajdują się też dane dotyczące właścicieli poszczególnych nieruchomości. Rejestr prowadzą prezydenci miast na prawach powiatów oraz starostowie.

Tematu ewidencji gruntów oraz budynków dotyczy rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Warto także zaznaczyć, że opisywany spis jest zakładany oraz prowadzony w systemie informatycznym, a bazy danych stanowią nieodłączną część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który jest obowiązkowy dla każdej gminy. Określa on przeznaczenie poszczególnych terenów, a także ograniczenia, jakie się z tym wiążą.

Myśląc o inwestycji w danym miejscu, warto poznać symbole wykorzystywane w obu tych dokumentach. Oznaczenia działek w planie zagospodarowania są podobne do tych wykorzystywanych  w dokumentach dotyczących gruntów. W tym tekście skupimy się przede wszystkim na znaczeniach, jakie dane symbole mają w ewidencji gruntów. Warto je poznać, ponieważ to może pomóc podczas planowania określonych inwestycji na danym terenie.

Oznaczenia terenów w ewidencji gruntów, które warto znać

Znając oznaczenia gruntów, można w prosty sposób dowiedzieć się najważniejszych informacji na temat danego terenu. Wśród nich są:

 • R- symbolizujące grunty orne,
 • Bp, które oznacza zurbanizowane tereny niezabudowane lub będące w trakcie zabudowy.

Warto zaznaczyć, że oznaczenie R można spotkać także podczas zapoznawania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku symbolizuje on tereny rolnicze.

Oprócz tego posługując się ewidencją gruntów, należy wiedzieć, co oznacza:

 • S — rozumiane jako sady,
 • Ps, czyli pastwiska,
 • Ł — łąki,
 • W — rowy,
 • Wsr — określające grunty pod stawami,
 • dr — drogi,
 • N — nieużytki,
 • B — tereny mieszkaniowe,
 • Ba, czyli tereny przemysłowe,
 • Bi — odnoszące się do innych terenów zabudowanych,
 • Tk — tereny kolejowe,
 • Tp oznaczające grunty, które mają zostać przeznaczone na budowę dróg publicznych albo linii kolejowych,
 • B-Ps, B-Ł, B-R odnoszące się do gruntów rolnych zabudowanych.

Z kolei szukając informacji w planie miejscowym, warto zwrócić uwagę na takie symbole jak:

 • P — tereny obiektów produkcyjnych,
 • U — tereny zabudowy usługowej,
 • ZN — tereny zielone objęte ochroną przyrody,
 • ZD — tereny, na których są ogródki działkowe,

Warto pamiętać, że przedstawione wyżej symbole stanowią jedynie część wykorzystywanych oznaczeń. W razie wątpliwości dobrze skonsultować się z jednym z naszych specjalistów, który pomoże w poprawnym odczytaniu tego rodzaju dokumentów.

Działka budowlana a rolna — jakie są między nimi różnice?

Planując zakup ziemi, dobrze zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie kategorie gruntów, jakimi są — działki budowlane oraz rolne. Pierwsze to te, które zostały przeznaczone pod zabudowę, a więc najczęściej poszukiwane przez osoby planujące postawienie na określonej działce własnego domu. Warto pamiętać, że tego rodzaju działki muszą spełniać określone warunki takie jak posiadanie dostępu do drogi publicznej, czy też możliwość podłączenia do nich mediów, bez których trudno wyobrazić sobie mieszkanie w danym miejscu.

Działki rolne są natomiast terenami, które powinny zostać przeznaczone pod uprawy rolnicze, dlatego nie powinno się tam budować domu. Warto jednak pamiętać, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można znaleźć tereny oznaczone jako RM, czyli tereny pod zabudowę zagrodową. Nie dotyczy to jednak wszystkich działek rolnych, dlatego przed dokonaniem inwestycji konieczne jest sprawdzenie dokładnych informacji na temat określonej ziemi.

Jak sprawdzić, co można postawić na danej działce?

Planując zakup określonej działki, trzeba dowiedzieć się, co można na niej postawić. Służą do tego wcześniej wymienione dokumenty, a więc: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także ewidencja gruntów. Przed inwestycją, dobrze udać się do urzędu gminy lub miasta i tam przeanalizować dostępne dokumenty. W planie miejscowym należy znaleźć interesujące daną osobę rodzaje działek. Oznaczenia przy każdej z nich pozwolą ocenić, czy nadają się one pod zabudowę.

W części opisowej można przeczytać dokładniejsze informacje dotyczące tego, jakie dokładnie budynki mogą stanąć na danej działce oraz jakie wymagania się przed nimi stawia. Warto przy tym pamiętać, że w dokumentach tych, podczas określania, czy działka jest pod zabudowę, bierze się pod uwagę czynniki ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe, a także plan, jaki na dany obszar ma gmina.

Czy działkę rolną można przekształcić na budowlaną?

Tak jak zostało powiedziane, w ewidencji oraz planie miejscowym znajdują się określone oznaczenia gruntów. Symbole określają rodzaj terenu, jednak — czy mogą one zostać zmienione? Co zrobić w sytuacji, gdy określona działka spełnia wszystkie wymagania inwestora, jednak jest przeznaczona pod uprawę rolną? W takim wypadku można postarać się o dokonanie zmiany przeznaczenia terenu lub wydanie decyzji dotyczącej określonych warunków zabudowy. Konieczne jest także wyłączenie działki z produkcji rolnej.

Trzeba przy tym pamiętać, że nie jest to możliwe w każdym przypadku. Niektóre tereny nie mogą zostać przekształcone na działki budowlane, ponieważ są ważną częścią gospodarki krajowej. Warto również mieć na uwadze, że kupno tego rodzaju terenów często dochodzi do skutku tylko w przypadku, gdy inwestor ma stosowne uprawnienia rolnicze, jednak istnieją od tego pewne wyjątki.

Najłatwiej uzyskać zgodę na odrolnienie gruntów, które są nieużytkami lub określane są jako te o najniższej przydatności produkcyjnej. Można także starać się o przekształcenie innych działek rolniczych, jednak będzie to prawdopodobnie znacznie trudniejsze. W procesie tym warto również skorzystać z pomocy specjalisty.

FAQ:

 1. Z jakich dokumentów można czerpać informacje na temat terenów, w które chce się zainwestować?
  Przed inwestycją, warto sprawdzić informacje na temat możliwości zabudowy działki w ewidencji gruntów i budynków oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 2. Co oznacza symbol Bp w ewidencji gruntów?
  Symbol Bp oznacza zurbanizowane tereny niezabudowane oraz te będące w trakcie zabudowy.
 3. Czy można odrolnić działkę rolną?
  Odrolnienie terenów przeznaczonych pod uprawę rolną w niektórych przypadkach jest możliwe, jednak zależy to od kilku czynników.

Skontaktuj się z naszym zespołem

ul. Wyspiańskiego 14/3
60-750 Poznań
Godziny otwarcia:

pn – pt  10:00 – 17:00

Wyślij wiadomość
Immohouse.pl 2021
Realizacja NiceIT